عرضه‌های اولیه سال 1400

‫4.1/5 ‫(238 نظر)

اطلاعات سازمان

  • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
  • تعداد سهام قابل عرضه: 75 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
  • بازه قیمت: [617.9, 561.7] تومان
  • حداکثر سهمیه هر کد: 130 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

  • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 130 سهم: 81 هزارتومان
  • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 750 هزار تا 2 میلیون نفر
  • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 33 تا 87 سهم
  • چقدر شارژکنیم؟ 20 تا 55 هزارتومان
  • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.
‫4.1/5 ‫(238 نظر)