عرضه‌های اولیه سال 99

اطلاعات سازمان

  • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 20 اسفند 99
  • تعداد سهام قابل عرضه: 345 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
  • بازه قیمت: [505, 475] تومان
  • حداکثر سهمیه هر کد: 400 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

  • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 400 سهم: 203,000