نسخه‌های وَسهام

ویژگی‌/نسخه

بدون تبلیغات

امکانات پایه‌ای تابلو

اطلاعات پیشرفته تابلو

اطلاعات دقیقه‌ای نماد

اطلاعات دقیقه‌ای بازار

گردش مالی در نماد در دقیقه

گردش نقدینگی زنده در بازار

پیش‌نیاز

لایت

بدون پیش‌نیاز

رایگان

x

پرو

نسخه لایت

001

هزارتومان/ 1ماه

TopTrader
وی‌آی‌پی

PRO شش ماهه

996

هزارتومان/ 1ماه

بازیگر

VIP شش ماهه + مصاحبه

01

میلیون‌تومان/ 1ماه

اختصاصی

بدون پیش‌نیاز

قراردادی

x